BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM – SÀI GÒN (Anh Việt)

BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM – SÀI GÒN

Phần 1 - Xưa và Nay


Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại thành phố Sài Gòn tọa lạc tại số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, bên cạnh Thảo cầm viên. Đây là nơi bảo tồn và trưng bày hàng chục ngàn hiện vật quí được sưu tầm trong và ngoài nước Việt Nam.
Ngày 18 tháng 2 năm 1927 nhà sưu tập Holbé qua đời , đề lại nhiều cổ vật trị giá 45.000 bạc Đông dương (một số tiền lớn lúc bấy giờ). Sau khi vận động một số nhà hảo tâm mua bộ sưu tập lớn đương thời là sưu tập Holbé với hàng ngàn hiện vật, hội Nghiên cứu Đông Dương đem tặng toàn bộ hiện vật mà họ sở hữu cho nhà nước thuộc địa và đề nghị chính phủ thuộc địa Pháp ở Nam Kỳ thành lập Viện Bảo tàng với điều kiện hội được đóng trụ sở và đặt thư viện trong Bảo tàng.
Ngày 24-11-1927, Thống đốc Nam kỳ Blanchard de la Brosse ra nghị định thành lập Musée de la Cochinchine tức Bảo tàng Nam kỳ với trụ sở được chọn như hiện nay là tòa nhà lớn đang chuẩn bị xây vào năm sau đó trong Thảo Cầm viên Sài gòn (ở phía trái cổng vào) do kiến trúc sư Delaval vẽ kiểu, mà trước đây dự kiến làm Musée du Riz (Bảo tàng Lúa gạo), sử dụng chung cổng ra vào với Thảo Cầm Viên.
Vào đầu những năm 70, bảo tàng mở rộng thêm diện tích trưng bày và khối nhà làm việc theo thiết kế của KTS Nguyễn Bá Lăng về phía sân sau của toà nhà cũ.
Đến nay, bảo tàng vẫn được sử dụng đúng chức năng ban đầu của nó, là nơi lưu giữ và trưng bày lượng cổ vật khổng lồ từ khi thành lập đến hiện tại, là một địa điểm tham quan phải đến ở Saigon.
—————————————————————
[Public Architecture] [Museum]

VIETNAM HISTORICAL MUSEUM - SAIGON

Part 1 - Then & Now


The Museum of Vietnamese History in Saigon City is located at 2 Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward, District 1, next to the Botanical Garden. This is a place to preserve and display ten thousands of precious artifacts collected in and outside Vietnam.
On February 18, 1927, Holbé collector died, reclaiming many artifacts worth 45,000 Indochinese money (a large amount at that time). After mobilizing a number of philanthropists to buy the contemporary collection of Holbé collection with thousands of artifacts, the Indochina Research Society donated all the artifacts they owned to the colonial state and the main proposal French colonial government in Cochinchina established the Museum with the condition that the association was allowed to locate and place a library in the Museum.
On November 24, 1927, the Southern Governor Blanchard de la Brosse issued a decree to establish the Musée de la Cochinchine, the Southern Museum of the chosen office, which is currently being built in the following year, inside Saigon Zoo (on the left side of the entrance), styled by architect Delaval, which was previously planned to be the Musée du Riz (Rice Museum), sharing the entrance with the Zoo.
In the early 1970s, the museum expanded the display area and work block by the design of architect Nguyen Ba Lang toward the backyard of the old building.
Today, the museum is still used in its original function, a place to store and display the huge amount of antiques from its inception to the present, a must-visit place in Saigon.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhàKhông có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: trong nhàKhông có mô tả ảnh.

Phần 2 - Vị trí và Kiến Trúc

Bảo tàng Blanchard de la Brosse được đặt tại một công thự nằm trong một khu vườn rộng lớn (trở thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1864) ở phía đông thành Phiên An, gần dinh Tân Xá (do chúa Nguyễn Ánh sai dựng để Giám mục Bá Đa Lộc làm nơi dạy dỗ Hoàng Tử Cảnh ).
Công thự do kiến trúc sư người Pháp Delaval thiết kế theo lối Đông Dương cách tân và được hãng thầu Etablissements Lamorte Saigon thực hiện trong 3 năm : 1926 – 1927 – 1928
Phần giữa công thự có một khối bát giác (gợi nhớ quan niệm về bát quái của Kinh Dịch ) có 2 nóc mái lợp ngói ống, có gắn vật trang trí hình phụng, hình rồng cách điệu. Dọc bờ tường toà nhà là các console - chi tiết thường thấy trong các biệt thự Pháp - cách điệu từ hình dạng Đấu củng Á Đông đỡ các mái đua ra, và bao quanh các phía mặt đứng toà nhà là dãy cột hiên đỡ dàn pergola làm toà nhà thêm duyên dáng và mềm mại, hoà nhập với không gian của Thảo Cầm Viên. Trên đỉnh mái trung tâm, là 4 quả cầu nhỏ dần và đặt chồng lên nhau. Vì thế, có người cho rằng phần nóc mái này, mang nhiều yếu tố của kiến trúc cổ Trung Hoa...
Vào những năm đầu 70 của thế kỷ 20, Bảo tàng được mở rộng diện tích bằng việc xây thêm phần sau dạng chữ U theo thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng. Đây là dãy nhà ba tầng với hai lớp mái, có gắn đầu rồng trang trí ở các góc mái. Nhờ các cửa đều hướng ra hồ cây cảnh, nên phòng trưng bày khá thoáng mát và sáng sủa.
Toà nhà là một ví dụ tuyệt vời về phong cách kiến trúc Đông Dương, một phong cách hiếm thấy ở Sài Gòn.

—————————————————————

Part 2 - Location and Architecture


The “Blanchard de la Brosse” Museum is located in a building located in a large garden (becoming Saigon Zoo and Botanic Gardens in 1864) in the east of Phien An citadel, near Tan Xa palace (built by Lord Nguyen Anh for Father Ba Da Loc (Pigneau de Béhaine) is the place to teach Prince Canh and also his living place in Gia Dinh.
The building was designed by French architect Delaval in an innovative Indochina style and implemented by Etablissements Lamorte Saigon Contractor for 3 years: 1926 - 1927 - 1928
The middle part of the villa has an octagonal block (reminiscent of the concept of Bagua of the I Ching ) with 2 levels of roof tiles, attached with an ornament of phoenix and stylized dragon. Along the wall of the building are the consoles - details often found in French villas - stylized from the shape of the Dougong from traditional East Asia Architecture, supporting those small roofs below, and surrounding the facade of the building is a rows of columns supporting pergola staging which making the building more charming and soft, integrating with the space of Saigon Zoo. At the top, there are 4 spheres that gradually get smaller and overlap. Therefore, some people believe that this roof, bearing many elements of ancient Chinese architecture ...
In the early 70s of the 20th century, the Museum was expanded by the construction of the following U-shaped design by architect Nguyen Ba Lang. The new expanded building is a three-storey block with two roof layers, with a dragon head decorated on the corners of the roof. Thanks to the doors all facing to skylight garden or the outside, the gallery is quite cool and bright.
The building is a great example of Indochina architectural style, a style rarely seen in Saigon.

Nguồn: Tản mạn kiến trúc

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: ngoài trờiKhông có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: trong nhàTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

Đăng nhận xét

0 Nhận xét