Ngôi nhà cổ ông Tri Huyện Nguyễn Minh Giác

[Nhà cổ] [Kiến trúc truyền thống] [Nhà xưa Nam Kỳ]

Ngôi nhà cổ ông Tri Huyện Nguyễn Minh Giác và mối liên hệ với phật giáo khu vực Quận 9 và Quận Thủ Đức.

Tri huyện Nguyễn Minh Giác, nổi tiếng là 1 bậc Nho sĩ giỏi thư pháp và y thuật phương Nam, gia tộc gốc từ Thuận Hoá vào Nam lập nghiệp từ 1820. Ngoài cuộc đời là một vị quan chức, ông và gia đình đều có cơ duyên với nhà Phật. Bản thân ông đã là phật tử chùa Phước Tường, đệ tử hoà thượng Pháp Ấn-Như Quới - người trụ trì nhiều chùa ở khu quận 9 như Bửu Sơn, Thanh Sơn, Hội Sơn, Phước Tường; nên khi các chùa này trùng tu, ông Giác đứng ra trùng tu thầu tổng hết mọi thứ cho nên các ngôi chùa này đều có kiểu dáng tương tự như ngôi nhà ông, từ bước cột tới cách trang trí.
Về phần các con ông, ông có 11 người con, nhưng có 3 người đã xuất gia và nổi tiếng nhứt là bà Nguyễn Thị Thao hay biết tới là Sư Trưởng Như Thanh, có công thiết lập Ni bộ Bắc Tông và được suy cử làm lãnh đạo Ni chúng miền Nam. Hiện tại trong ngôi nhà này cũng còn lưu giữ nhiều hiện vật và di ảnh quý về bà, trong đó có ảnh 3 anh chị em đã xuất gia gồm cả Sư Trưởng trong đó.
Quay trở lại ngôi nhà của ông, theo tài liệu nghiên cứu ngôi nhà được xây cất khoảng 1894-1895 có 3 gian 2 chái, bộ khung nhà chính có kiểu cách tương tự các ngôi nhà cổ Nam Kỳ khác với ảnh hưởng từ Huế. Mặt tiền nhà là một dãy hiên với các vòm cung nối tiếp trang trí thêm các cột và bổ trụ composite và phù điêu hoa lá. Nhà sau tách biệt với nhà trước, kết nối bằng 2 dãy nhà cầu nối tạo nên 1 tổng thể chữ Khẩu (口).
Ngôi nhà là 1 kiến trúc có giá trị, và ngoài ra giá trị lịch sử văn hoá của nó cũng rất to lớn, gắn bó với cả khu vực Thủ Đức - Gia Định xưa và nay. Đáng tiếc vì nhiều lý do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình và chính quyền, nên ngôi nhà có nguy cơ bị giải toả lấy đất làm khu công nghiệp rất cao, số phận mong manh đếm từng ngày....
Nick
Xin đặc biệt cảm ơn anh Huu Loc Nguyen đã cung cấp thông tin cho bài viết.
———————————————————-
[Ancient house] [Traditional architecture] [Ancient Southern Houses]

The old house of District Chief Nguyen Minh Giac and the connection with Buddhism in Thu Duc District and District 9.

District Chief Nguyen Minh Giac was famous as a Confucian scholar who was good at calligraphy and Southern medicine. His ancestors immigrated from Thuan Hoa Province (Now Thua Thien-Hue) to the South and established their family career since 1820. In addition to his profession as an official, he and his family all have predestined to the Buddha. He himself was a Buddhist of Phuoc Tuong pagoda, a monk of Master Nhu Quoi, an abbot comprising various temples in District 9 such as Buu Son, Thanh Son, Hoi Son and Phuoc Tuong. Therefore, when these pagodas were renovated, Mr. Giac stood out to restore the total bid, so these temples all had the same style as his house, from the pillars to the decoration.
As for his eleven children, three were ordained and one of the best known was Nguyen Thi Thao, who was honered as the Grand Master nun Nhu Thanh. She had the merit of establishing the Vietnam Mahayana Bhikkhuni Sangha and being appointed as Southern Buddhist Nun Leaders. Currently in this house, there are also numerous precious artifacts and photos of the Grand Master nun Nhu Thanh, including the photo of three siblings who have been ordained, including the Grand Master.
Concerning his house, according to a study of a house built in 1893, there are 3 double-storey rooms, the main house frame is similar in style to the ancient houses of Cochinchina which were inspired by Hue style. The front of the house is a row of veranda with serial arches decorated with composite columns and pillasters and also floral reliefs. The back of the house is separate from the previous one, connected by 2 rows of bridge houses to create a plan of a “Khẩu” character in Chinese (口).
The house is a valuable architecture in term of style. And in addition to its cultural and historical value, this is a precious heritage, related to both Thu Duc - Gia Dinh area then and now. Unfortunately, for many reasons including conflicts within the family and the government, the house is at risk of being cleared away to make space for industrial parks. The fate of the house is fragile.

Nick

Special thanks to Mr. Huu Loc Nguyen for providing information for the article.

Nguồn: Tản mạn kiến trúc

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiKhông có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, bầu trời, cây và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: thực vật, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: trong nhà
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: trong nhàTrong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Bàn thờ với các di ảnh của ông Tri Huyện
Altar with the pictures of Mr. Giac - District Chief
Trong hình ảnh có thể có: thực vật và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Hình ảnh 3 chị em đã xuất gia cùng với Sư Trưởng Như Thanh, chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà.
Photos of 3 sisters with Grand Master Buddhist nun Nhu Thanh, taking souvenir photos in front of the house.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: nhà, bầu trời, cây và ngoài trời
Mối liên hệ giữa ngôi nhà và 4 ngôi chùa cổ trên địa bàn khu vực
The connection between the house and the four old pagodas in the area

Đăng nhận xét

0 Nhận xét