TÊN VIẾT TẮT CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC QUỐC TẾ

1. AFC: Asian Football Confederation
Liên đoàn bóng đá châu Á
2. APEC: Asia - Pacific Economic Cooperation
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
3. ASEAN: Association of Southeast Asian Nations
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
4. CIA: Central Intelligence Agency
Cục Tình báo Trung ương Mỹ
5. FAO: Food and Agriculture Organisation
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc
6. FBI: Federal Bureau of Investigation
Cục điều tra Liên bang Mỹ
7. IAEA International Atomic Energy Agency
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
8. ICC International Chamber of Commerce
Phòng Thương mại Quốc tế
10. IMF: International Monetary Fund
Quỹ Tiền tệ Quốc tế
11. OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
12. OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ
13. UEFA The Union of European Football Associations Liên đoàn bóng đá châu Âu
14. UN United Nations
Liên Hợp Quốc
15. UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc
16. UNICEF The United Nations Children's Fund
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
17. WB World Bank
Ngân hàng Thế giới
18. WTO World Trade Organization
Tổ chức Thương mại Thế giới
19. WHO World Health Organization
Tổ chức Y tế Thế giới

Đăng nhận xét

0 Nhận xét